Po co człowiekowi cel?

Po co trzeba mieć i wyznaczać sobie cele?

Wszystko rozpoczyna się w umyśle od pomysłu – idei albo wyznaczenia sobie celu. Napoleon Hill w swojej filozofii sukcesu umieszcza najwyżej pojęcie „precyzji celu”. Ta precyzja i określenie celu jest to zapisana na papierze i w odpowiedni sposób sformułowana idea lub myśl. Inaczej jest to „punkt wyjściowy każdego dokonania”, czyli zaczątek każdego działania. Jest to pierwszy i najbardziej istotny krok do sukcesu, a zdolność takiego precyzyjnego myślenia ma wyłącznie wąska grupa wizjonerów.

Czytaj więcej

Reklamy